تاریخ : یکشنبه, ۳ مهر , ۱۴۰۱ 29 صفر 1444 Sunday, 25 September , 2022

بایگانی‌های گزارش خبری ورزشی - مجله خبری این هفته

03خرداد
شکست تیم ملی شطرنج ایران در قهرمانی آسیا
قطع برق در تهران باعث شد؛

شکست تیم ملی شطرنج ایران در قهرمانی آسیا

قطع برق در ایران باعث شکست شطرنج‌ بازان این کشور در جریان مسابقات اینترنتی قهرمانی آسیا شده است.

21خرداد
حال ورزش بانوان ایران خوب نیست

حال ورزش بانوان ایران خوب نیست

بانــوان نیمــه گمشــده ورزش ایــران هســتند و در حالی کــه معاونــت بانــوان در وزارت ورزش و جوانــان داریــم و در هــر یــک از فدراســیونها نایــب رییــس بانــوان هســت امــا عمــلا کمتــر از ده درصــد بانــوان بــه نســبت آقایــان در ورزش قهرمانــی فعالیــت دارنــد و در ورزش همگانــی هــم واقعــا آمارهــا ناراحــت کننــده و تاســف بــار […]