تاریخ : یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ 4 جماد أول 1444 Sunday, 27 November , 2022

بایگانی‌های گزارش میدانی اجتماعی - مجله خبری این هفته

13مهر
کرونا فاتحه بازار لوازم التحرير را خواند

کرونا فاتحه بازار لوازم التحرير را خواند

فاتحـه بـازار لـوازم التحریـر ایـن روزهـا بـا آمـوزش هـای مجـازی خوانـده شـده اسـت، اگـر تـا دیـروز، بـرق لـوازم التحریـر لاکچـری و گران قیمـت خانـواده هـا را مـی گرفـت، اکنـون کسـادی و رکـود اسـت کـه در ایـن بـازار مـوج مـی زنـد.

13مهر
حق الناس بزرگ
بیم لغو آزمون های ارشد فراگیر

حق الناس بزرگ

06شهریور
یک متری های میلیاردی
بازار داغ خانه های آخرت

یک متری های میلیاردی

مریم محسنی - شاید تا چند سال پیش این موضوع آنقدرها سرزبان ها نبود. تا چند سال پیش، خرید قبرها خلاصه می شد به چند صد هزار تومان اما حالا خانه های آخرت هم گاهی لاکچری می شوند.