تاریخ : شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳ Saturday, 20 July , 2024

بایگانی‌های گزارش میدانی اجتماعی - مجله خبری این هفته

۱۳مهر
کرونا فاتحه بازار لوازم التحرير را خواند

کرونا فاتحه بازار لوازم التحرير را خواند

فاتحـه بـازار لـوازم التحریـر ایـن روزهـا بـا آمـوزش هـای مجـازی خوانـده شـده اسـت، اگـر تـا دیـروز، بـرق لـوازم التحریـر لاکچـری و گران قیمـت خانـواده هـا را مـی گرفـت، اکنـون کسـادی و رکـود اسـت کـه در ایـن بـازار مـوج مـی زنـد.

۱۳مهر
حق الناس بزرگ
بیم لغو آزمون های ارشد فراگیر

حق الناس بزرگ

۰۶شهریور
یک متری های میلیاردی
بازار داغ خانه های آخرت

یک متری های میلیاردی

مریم محسنی - شاید تا چند سال پیش این موضوع آنقدرها سرزبان ها نبود. تا چند سال پیش، خرید قبرها خلاصه می شد به چند صد هزار تومان اما حالا خانه های آخرت هم گاهی لاکچری می شوند.