تاریخ : پنج شنبه, ۲۸ تیر , ۱۴۰۳ Thursday, 18 July , 2024

بایگانی‌های یادداشت اقتصادی - مجله خبری این هفته

۲۶اردیبهشت
سراب خانه های ترکی عطش خریداران ایرانی
تبلیغات فریب کارانه کشور همسایه را جدی بگیرید

سراب خانه های ترکی عطش خریداران ایرانی

دریا قدرتی پور- وسوسه سرمایه گذاری در خارج از کشور و به خصوص کشورهای همسایه برای پولدارهای ایرانی حالا تبدیل به یک درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای جوانان ترکی و دبی شده است.

۲۵فروردین
اقتصاد گاوی

اقتصاد گاوی

محمد امامی: تقسیم بندی سال ها بر اساس اسامی حیوانات برگرفته از طالع بینی چینی می باشد که در حقیقت بر پایه سال های میلادی بوده و هر 12 سال یکبار تکرار می شود.

۲۷دی
تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر در فولاد مباركه
برای نخستین بار در کشور انجام شد:

تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر در فولاد مباركه

با اتکا بر دانش و همت مدیریت، کارکنان و کارشناسان فولاد مبارکه و با هدف تأمین حداکثری محصولات موردنیاز لوله‌های انتقال نفت و گاز، برای نخستین بار در کشور، تختال با ضخامت 300 میلی‌متر تولید شد.

۲۵دی
کفش ملی هم آرزوست

کفش ملی هم آرزوست

در سال 1330کفش ایرانی ها گیوه و نعلین و گالش بود و از طرفی شهر نشینی باب شده بود. یک جوان اصالتا شیرازی، بنام محمد رحیم متقی ایروانی، پیش خود فکر کرد که مردم ممکن است بی نان سر کنند، اما بی کفش نمیتوانند دنبال نان بدوند!

۲۵دی
روایتی از تولد فولاد( آهن ) در سرزمین کهن

روایتی از تولد فولاد( آهن ) در سرزمین کهن

مجید مرادیان- به کارگیری فولاد(آهن) در تمامی مصنوعات دست بشر و استفاده از آن در کاربردهای صنعتی و ساختمانی از نیازهای اولیه در صنایع زیر بنائی محسوب می گردد و در کتاب الهی ما "قرآن مجید" نیزبه آیات و مصادیقی از آهن (حدید)و فلزات دیگر اشاره شده است "و انزلناالحدید فیه باس شدید و منافع للناس(آهن را که در آن نیروی شدید و سودهایی برای مردم است، فرو فرستادیم...) و "منافع للناس" هرگونه بهره برداری از آهن را شامل می شود.

۲۰آذر
قحطی انسانیت

قحطی انسانیت

اوایل دهه شصت تنها شامپوی موجود، شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود. تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می كردیم و اگر شانس یارمان بود و از همان شامپوها یك عدد صورتی رنگش كه رایحه سیب داشت گیرمان می آمد، حسابی كیف می كردیم. سس مایونز كالایی لوكس به حساب می آمد و پفک نمکی و ویفر شكلاتی یام یام تنها دلخوشی كودكی بود.صف های طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای 20 لیتر نفت!

۱۳مهر
حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

405 در دو جبهـه مسـابقات رالـی و تورینـگ حضـور یافــت کــه در اولــی خــوش درخشــید و در دومــی نیـز، عملکـرد قابـل قبولـی داشـت.

۱۳مهر
اتول هايی که ديگر ارزان نيستند

اتول هايی که ديگر ارزان نيستند

دیـدم دوسـتی نوشـته بـود، خودروهـای ایرانـی حتـی بـا افزایـش قیمـت هـای اخیـر همچنـان از »ارزان تریـن هـا« در دنیـا بـه حسـاب مـی آینـد و مثـلا پرایـد بـا قیمتـی در حـدود 5000 دلار را کمتـر بتـوان در جـای دیگـری پیـدا کـرد و اگـر بخواهیـم بسـیاری از خودروهـای مـورد نظـر خلـق الله را حتـی بـا عـوارض کـم وارد کنیـم،

۱۳مهر
حمايت هايی که معضل شدند

حمايت هايی که معضل شدند

تجربـه صنعـت خـودرو در اقتصـاد ایـران بایـد بـه عنـوان یـک تجربـه بسـیار مهـم و یـک درس عبـرت، مـورد تحلیـل قـرار گیـرد. در سـال های دور، صنعـت خودروسـازی در کشـور بـا حمایتهای مسـتقیم دولـت پایه گـذاری شـد.