تاریخ : پنج شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۱ 26 صفر 1444 Thursday, 22 September , 2022

بایگانی‌های یادداشت اقتصادی - مجله خبری این هفته

26اردیبهشت
سراب خانه های ترکی عطش خریداران ایرانی
تبلیغات فریب کارانه کشور همسایه را جدی بگیرید

سراب خانه های ترکی عطش خریداران ایرانی

دریا قدرتی پور- وسوسه سرمایه گذاری در خارج از کشور و به خصوص کشورهای همسایه برای پولدارهای ایرانی حالا تبدیل به یک درآمدزایی و ایجاد اشتغال برای جوانان ترکی و دبی شده است.

25فروردین
اقتصاد گاوی

اقتصاد گاوی

محمد امامی: تقسیم بندی سال ها بر اساس اسامی حیوانات برگرفته از طالع بینی چینی می باشد که در حقیقت بر پایه سال های میلادی بوده و هر 12 سال یکبار تکرار می شود.

27دی
تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر در فولاد مباركه
برای نخستین بار در کشور انجام شد:

تولید تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی‌متر در فولاد مباركه

با اتکا بر دانش و همت مدیریت، کارکنان و کارشناسان فولاد مبارکه و با هدف تأمین حداکثری محصولات موردنیاز لوله‌های انتقال نفت و گاز، برای نخستین بار در کشور، تختال با ضخامت 300 میلی‌متر تولید شد.

25دی
کفش ملی هم آرزوست

کفش ملی هم آرزوست

در سال 1330کفش ایرانی ها گیوه و نعلین و گالش بود و از طرفی شهر نشینی باب شده بود. یک جوان اصالتا شیرازی، بنام محمد رحیم متقی ایروانی، پیش خود فکر کرد که مردم ممکن است بی نان سر کنند، اما بی کفش نمیتوانند دنبال نان بدوند!

25دی
روایتی از تولد فولاد( آهن ) در سرزمین کهن

روایتی از تولد فولاد( آهن ) در سرزمین کهن

مجید مرادیان- به کارگیری فولاد(آهن) در تمامی مصنوعات دست بشر و استفاده از آن در کاربردهای صنعتی و ساختمانی از نیازهای اولیه در صنایع زیر بنائی محسوب می گردد و در کتاب الهی ما "قرآن مجید" نیزبه آیات و مصادیقی از آهن (حدید)و فلزات دیگر اشاره شده است "و انزلناالحدید فیه باس شدید و منافع للناس(آهن را که در آن نیروی شدید و سودهایی برای مردم است، فرو فرستادیم...) و "منافع للناس" هرگونه بهره برداری از آهن را شامل می شود.

20آذر
قحطی انسانیت

قحطی انسانیت

اوایل دهه شصت تنها شامپوی موجود، شامپوی خمره ای زرد رنگ داروگر بود. تازه آن را هم باید از مسجد محل تهیه می كردیم و اگر شانس یارمان بود و از همان شامپوها یك عدد صورتی رنگش كه رایحه سیب داشت گیرمان می آمد، حسابی كیف می كردیم. سس مایونز كالایی لوكس به حساب می آمد و پفک نمکی و ویفر شكلاتی یام یام تنها دلخوشی كودكی بود.صف های طولانی در نیمه شب سرد زمستان برای 20 لیتر نفت!

13مهر
حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

405 در دو جبهـه مسـابقات رالـی و تورینـگ حضـور یافــت کــه در اولــی خــوش درخشــید و در دومــی نیـز، عملکـرد قابـل قبولـی داشـت.

13مهر
اتول هايی که ديگر ارزان نيستند

اتول هايی که ديگر ارزان نيستند

دیـدم دوسـتی نوشـته بـود، خودروهـای ایرانـی حتـی بـا افزایـش قیمـت هـای اخیـر همچنـان از »ارزان تریـن هـا« در دنیـا بـه حسـاب مـی آینـد و مثـلا پرایـد بـا قیمتـی در حـدود 5000 دلار را کمتـر بتـوان در جـای دیگـری پیـدا کـرد و اگـر بخواهیـم بسـیاری از خودروهـای مـورد نظـر خلـق الله را حتـی بـا عـوارض کـم وارد کنیـم،

13مهر
حمايت هايی که معضل شدند

حمايت هايی که معضل شدند

تجربـه صنعـت خـودرو در اقتصـاد ایـران بایـد بـه عنـوان یـک تجربـه بسـیار مهـم و یـک درس عبـرت، مـورد تحلیـل قـرار گیـرد. در سـال های دور، صنعـت خودروسـازی در کشـور بـا حمایتهای مسـتقیم دولـت پایه گـذاری شـد.