تاریخ : پنج شنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۱ 26 صفر 1444 Thursday, 22 September , 2022

بایگانی‌های گزارش اجتماعی - مجله خبری این هفته

15اردیبهشت
با یک اتفاق ساده فلج شدم

با یک اتفاق ساده فلج شدم

گریس اسپنس گرین، ۲۲ ساله، آیندهٔ روشنی برای خود تصویر کرده بود. او کوهنوردی شناخته‌شده و پر‌شور بود و زندگی مشترک خوبی داشت ومشتاقانه تلاش می‌کرد تا مدرک پزشکی خود را بگیرد.

12اردیبهشت
کارگران معدن ذغال رو سیاه شده اند
صدها متر زیر زمین با آدم هایی که زنده به گور می شوند

کارگران معدن ذغال رو سیاه شده اند

25دی
بُِکش و مشهورم کن
محبوبیت پوشالی در سایه ولع سلبریتی شدن

بُِکش و مشهورم کن

25دی
مادران اجاره ای

مادران اجاره ای

جلوی کلینیک...«سمیه » تصمیمش را گرفته، دو ساعت قبل با یک دلال صحبت کرده و حالا فقط 9 ماه مادر می شود، بدون اینکه مادری کند.

25دی
قانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زند

قانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زند

بین کلی مغازه و ماشین، کنار پیاده روهایی که به گل نشسته اند. پاتوق کسانی است که هر فصل اینجا خود را بین هراس بی پولی و نداری گم می کنند.

09دی
مرگ کسب و کار من است
خاطرات زنانی که در غسالخانه کار می کنند

مرگ کسب و کار من است

دریا قدرتی پور- گلوی لیوان چای را می گیرم بخاری ملایم از کناره های لیوان بالا می رود و توی گرمای اتاق چند متری محو می شود.

20آذر
جنین های خمار
سالانه 70 هزار نوزاد معتاد در ایران به دنیا می آیند

جنین های خمار

رعشه جسمِ کودک تازه به دنیا آمده، تن سیاه شب را می لرزانَد. اینجا چراغ زندگی خاموش است. نرگس به فاصله ای نه چندان دور، شیره هروئین را به جان می کشد و چمباتمه می زند توی خودش. در پوشش سیاهش، صورتش تکیده و مهجور، دو تا چشم می شود؛ خیره به نوزادی که از درد ناله می کند. این سومین بچه نرگس است که با رنج به دنیا آمده و معلوم نیست، بماند یا برود. بین خرابه هایی که آلونک های کوچک و سرد، از دل خاک بیرون آمده اند، اینجا پناهگاه کارتن خواب هایی شده است که هر روز با فاصله کوتاهی بین مرگ و زندگی لحظات را می گذرانند.

20آذر
بخت هایی که پشت درهای مجازی بسته می شود
جستجوی خوشبختی پشت درهای مجازی

بخت هایی که پشت درهای مجازی بسته می شود

رنج قیمت ها از 200 هزار تومان شروع می شود و به رقم های میلیونی هم می رسد. این مظنه ای است که برخی از سایت های همسریابی دارند. پیشنهادهایی که این روزها در اوج کرونا، مشکلات اقتصادی و کاهش ازدواج ها جای پایی برای دلالان انسانی باز کرده است.

20آذر
برق سکه مهریه را بی مهر کرد
معامله ازدواج کلاهبرداری

برق سکه مهریه را بی مهر کرد

چشم های عاطفه، پشت ماسک سفید سرخ و خونین، توی چشم می زند. او یکی از ده ها زنی است که توی پیاده رو دادگاه حل اختلاف، به ختم زندگیشان فکر می کنند، آنها با لباس سفید ازدواج کرده اند و حالا با آمار سیاه، طلاق می گیرند. آمارها تلخ است و سیاه و نه سفید. عددها پرطمطراق، خودشان را پای ورودی شورای حل اختلاف ازدواج و طلاق به رخ می کشند.زن ها ایستاده اند و هر کدام بقچه دلشان را برای یکدیگر باز کرده اند. یک نفر از خیانت شوهرش می گوید و دیگری از دلزدگی زندگی که ابتدا عاشقانه دوستش داشته است. زن ها جوان و گاها زیبا هستند. زن هایی که انگار طلاق برایشان مثل یک آب خوردن است تا زندگی مجردیشان را شروع کنند.

20آذر
تجارتی جدید از اراذل تا منازل
پوزخند به زیبایی با تتو و پیرسینگ

تجارتی جدید از اراذل تا منازل

تنورشان این روزها داغ داغ است، تبلیغاتی که یقه خیلی ها را چسبیده تا تب بکُشم و خوشگلم کن دست از سر جوانانمان برندارد.

20آذر
مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند
بررسی شایعاتی درباره ناتوانی ایران در خرید واکسن کرونا

مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند

محمد امامی-شـیوع جدیدتریـن ویـروس از خانـواده کرونـا ویـروس هـا ادامـه دارد و هـر روز تعـداد زیـادی از مـردم ایـران و کشـورهای دیگـر، بـه خاطـر ابتـلا شـدن بـه ویـروس کرونـا و بیمـاری ناشـی از آن جـان خودشـان را از دسـت مـی دهنـد. از طرفـی، تـلاش هایـی در جریـان اسـت کـه واکسن مناسـبی بـرای مقابلـه بــا ایــن ویــروس ســاخته شــود و بــر اســاس گفتــه مســئولان شــرکت هــای پیشــروی دنیــا در ســاخت واکسن کرونا، خریــد دو دوز از واکسن کرونــا بــرای هــر انســان ۵۰ دلار هزینــه دارد.