تاریخ : دوشنبه, ۲۸ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 17 June , 2024

بایگانی‌های گزارش اجتماعی - مجله خبری این هفته

۱۵اردیبهشت
با یک اتفاق ساده فلج شدم

با یک اتفاق ساده فلج شدم

گریس اسپنس گرین، ۲۲ ساله، آیندهٔ روشنی برای خود تصویر کرده بود. او کوهنوردی شناخته‌شده و پر‌شور بود و زندگی مشترک خوبی داشت ومشتاقانه تلاش می‌کرد تا مدرک پزشکی خود را بگیرد.

۱۲اردیبهشت
کارگران معدن ذغال رو سیاه شده اند
صدها متر زیر زمین با آدم هایی که زنده به گور می شوند

کارگران معدن ذغال رو سیاه شده اند

۲۵دی
بُِکش و مشهورم کن
محبوبیت پوشالی در سایه ولع سلبریتی شدن

بُِکش و مشهورم کن

۲۵دی
مادران اجاره ای

مادران اجاره ای

جلوی کلینیک...«سمیه » تصمیمش را گرفته، دو ساعت قبل با یک دلال صحبت کرده و حالا فقط 9 ماه مادر می شود، بدون اینکه مادری کند.

۲۵دی
قانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زند

قانونی که بر تن کارگران فصلی زار می زند

بین کلی مغازه و ماشین، کنار پیاده روهایی که به گل نشسته اند. پاتوق کسانی است که هر فصل اینجا خود را بین هراس بی پولی و نداری گم می کنند.

۰۹دی
مرگ کسب و کار من است
خاطرات زنانی که در غسالخانه کار می کنند

مرگ کسب و کار من است

دریا قدرتی پور- گلوی لیوان چای را می گیرم بخاری ملایم از کناره های لیوان بالا می رود و توی گرمای اتاق چند متری محو می شود.

۲۰آذر
جنین های خمار
سالانه 70 هزار نوزاد معتاد در ایران به دنیا می آیند

جنین های خمار

رعشه جسمِ کودک تازه به دنیا آمده، تن سیاه شب را می لرزانَد. اینجا چراغ زندگی خاموش است. نرگس به فاصله ای نه چندان دور، شیره هروئین را به جان می کشد و چمباتمه می زند توی خودش. در پوشش سیاهش، صورتش تکیده و مهجور، دو تا چشم می شود؛ خیره به نوزادی که از درد ناله می کند. این سومین بچه نرگس است که با رنج به دنیا آمده و معلوم نیست، بماند یا برود. بین خرابه هایی که آلونک های کوچک و سرد، از دل خاک بیرون آمده اند، اینجا پناهگاه کارتن خواب هایی شده است که هر روز با فاصله کوتاهی بین مرگ و زندگی لحظات را می گذرانند.

۲۰آذر
بخت هایی که پشت درهای مجازی بسته می شود
جستجوی خوشبختی پشت درهای مجازی

بخت هایی که پشت درهای مجازی بسته می شود

رنج قیمت ها از 200 هزار تومان شروع می شود و به رقم های میلیونی هم می رسد. این مظنه ای است که برخی از سایت های همسریابی دارند. پیشنهادهایی که این روزها در اوج کرونا، مشکلات اقتصادی و کاهش ازدواج ها جای پایی برای دلالان انسانی باز کرده است.

۲۰آذر
برق سکه مهریه را بی مهر کرد
معامله ازدواج کلاهبرداری

برق سکه مهریه را بی مهر کرد

چشم های عاطفه، پشت ماسک سفید سرخ و خونین، توی چشم می زند. او یکی از ده ها زنی است که توی پیاده رو دادگاه حل اختلاف، به ختم زندگیشان فکر می کنند، آنها با لباس سفید ازدواج کرده اند و حالا با آمار سیاه، طلاق می گیرند. آمارها تلخ است و سیاه و نه سفید. عددها پرطمطراق، خودشان را پای ورودی شورای حل اختلاف ازدواج و طلاق به رخ می کشند.زن ها ایستاده اند و هر کدام بقچه دلشان را برای یکدیگر باز کرده اند. یک نفر از خیانت شوهرش می گوید و دیگری از دلزدگی زندگی که ابتدا عاشقانه دوستش داشته است. زن ها جوان و گاها زیبا هستند. زن هایی که انگار طلاق برایشان مثل یک آب خوردن است تا زندگی مجردیشان را شروع کنند.

۲۰آذر
تجارتی جدید از اراذل تا منازل
پوزخند به زیبایی با تتو و پیرسینگ

تجارتی جدید از اراذل تا منازل

تنورشان این روزها داغ داغ است، تبلیغاتی که یقه خیلی ها را چسبیده تا تب بکُشم و خوشگلم کن دست از سر جوانانمان برندارد.

۲۰آذر
مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند
بررسی شایعاتی درباره ناتوانی ایران در خرید واکسن کرونا

مردم نگران خرید واکسن کرونا نباشند

محمد امامی-شـیوع جدیدتریـن ویـروس از خانـواده کرونـا ویـروس هـا ادامـه دارد و هـر روز تعـداد زیـادی از مـردم ایـران و کشـورهای دیگـر، بـه خاطـر ابتـلا شـدن بـه ویـروس کرونـا و بیمـاری ناشـی از آن جـان خودشـان را از دسـت مـی دهنـد. از طرفـی، تـلاش هایـی در جریـان اسـت کـه واکسن مناسـبی بـرای مقابلـه بــا ایــن ویــروس ســاخته شــود و بــر اســاس گفتــه مســئولان شــرکت هــای پیشــروی دنیــا در ســاخت واکسن کرونا، خریــد دو دوز از واکسن کرونــا بــرای هــر انســان ۵۰ دلار هزینــه دارد.