تاریخ : یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ 4 جماد أول 1444 Sunday, 27 November , 2022

بایگانی‌های گزارش خبری اقتصاد - مجله خبری این هفته

27اردیبهشت
روابط عمومی تركیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر است

روابط عمومی تركیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر است

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در پیام تبریک خود به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ گفت: روابط عمومی تركیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر در شناخت سازمان و ابزارهای ارتباطی است.

18اردیبهشت
افزایش بهره‌وری در واحد فنی و تعمیرات شركت فولاد سنگ در سال ۹۹
مدیر واحد فنی و تعمیرات شركت فولاد سنگ خبر داد؛

افزایش بهره‌وری در واحد فنی و تعمیرات شركت فولاد سنگ در سال ۹۹

02اردیبهشت
حمایت وِیژه از فولاد مبارکه
رییس خانه اقتصاد ایران خواستارشد:

حمایت وِیژه از فولاد مبارکه

رییس خانه اقتصاد ایران می‌گوید: شرکت فولادمبارکه یکی از شرکت‌های بین المللی ایران بوده و همگی باید از فولادمبارکه حمایت کنیم. زیرا در جهان کشورها را با محصولات تولیدی و شرکت‌های بزرگشان می‌شناسند، بنابراین اگر بخواهیم کشورمان در بازار جهانی فولاد، حرفی برای گفتن داشته باشد باید به فولادمبارکه در این راستا نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

28فروردین
بومی‌سازی صفحات مسی قالب ریخته‌گری شركت فولاد مباركه
برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

بومی‌سازی صفحات مسی قالب ریخته‌گری شركت فولاد مباركه

بومی‌سازی صفحات مسی قالب ریخته‌گری از خروج سالیــــــانه 3.5میلیون یورو ارز از کشــــــور جلوگیری کرد

08فروردین
ثبت نام فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ آغاز شد

ثبت نام فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ آغاز شد

نخستین فروش فوق العاده محصولات ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰، از صبح امروز (هشتم فروردین) آغاز شده است

25دی
فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا

فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا

بدیهی است که فرزندان مسئولان نیز مثل هر فرد دیگری در این کشور حق کار و فعالیت و صدالبته حق موفقیت دارند، اما این با رانت‌خواری و بهره‌مندی از امتیازات ویژه متفاوت است.

25دی
لایک کنید و کامنت بگذارید تا ميليونر شوید

لایک کنید و کامنت بگذارید تا ميليونر شوید

لطفا فالورهای من را فالو کنید تا در مسابقه 70 میلیون تومانی ما شرکت کنید،این مشت نمونه خروار است از انبوه مسابقات اینستاگرامی که در این گزارش به آن پرداخته شده  و به دنبال پاسخ به این سوال که آیا  اصلاً جایزه ای وجود دارد یا نه؟

13مهر
پژو محبوب دوران

پژو محبوب دوران

پـژو برنـد بعـدی بـود، کـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه دسترسـی آسـان؛ تنـوع تولیـد و شـباهت بسـیار بـه خودروهـای آمریکایـی عالیـق ایرانـی ها را برانگیخـت و بـه نوعـی اولیـن تاکسـی هـا در ایـران از نـوع پـژو 202 بودنـد کــه بــا ورود بــه ایــران در ســال1952( 1331 شمســی (توانســتند، محبوبیــت خوبـی بـه دسـت آوردنـد .

13مهر
پدر صنعت خودرو، ايران پارس خودرو است يا ايران خودرو؟

پدر صنعت خودرو، ايران پارس خودرو است يا ايران خودرو؟

سـایپا کـه مقـر آن در تهـران اسـت و در سـال 1347 بنیـان شـد. نخسـتین خودروهـای ایـن شـرکت، محصوالت شــریک فرانســوی آن، ســیتروئن بودنــد و در ســال ۱۳۴۷ ،ســایپا انــواع مدلهــای ژیــان را میســاخت.

13مهر
سامورایی ها در ايران

سامورایی ها در ايران

ســابقه حضــور نیســان در ایــران، بــه پیــش از انقــلاب برمیگــردد، امــا از دهــه 60 ایــن شــرکت، بــه طــور رســمی و گســترده وارد بـازار خـودرو ایـران شـد.