تاریخ : چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳ Wednesday, 24 July , 2024

بایگانی‌های گزارش خبری اقتصاد - مجله خبری این هفته

۲۷اردیبهشت
روابط عمومی تركیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر است

روابط عمومی تركیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر است

مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در پیام تبریک خود به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی؛ گفت: روابط عمومی تركیبی از علم، تجربه، تخصص، هنر و تدبیر در شناخت سازمان و ابزارهای ارتباطی است.

۱۸اردیبهشت
افزایش بهره‌وری در واحد فنی و تعمیرات شركت فولاد سنگ در سال ۹۹
مدیر واحد فنی و تعمیرات شركت فولاد سنگ خبر داد؛

افزایش بهره‌وری در واحد فنی و تعمیرات شركت فولاد سنگ در سال ۹۹

۰۲اردیبهشت
حمایت وِیژه از فولاد مبارکه
رییس خانه اقتصاد ایران خواستارشد:

حمایت وِیژه از فولاد مبارکه

رییس خانه اقتصاد ایران می‌گوید: شرکت فولادمبارکه یکی از شرکت‌های بین المللی ایران بوده و همگی باید از فولادمبارکه حمایت کنیم. زیرا در جهان کشورها را با محصولات تولیدی و شرکت‌های بزرگشان می‌شناسند، بنابراین اگر بخواهیم کشورمان در بازار جهانی فولاد، حرفی برای گفتن داشته باشد باید به فولادمبارکه در این راستا نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

۲۸فروردین
بومی‌سازی صفحات مسی قالب ریخته‌گری شركت فولاد مباركه
برای نخستین بار در ایران صورت گرفت:

بومی‌سازی صفحات مسی قالب ریخته‌گری شركت فولاد مباركه

بومی‌سازی صفحات مسی قالب ریخته‌گری از خروج سالیــــــانه 3.5میلیون یورو ارز از کشــــــور جلوگیری کرد

۰۸فروردین
ثبت نام فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ آغاز شد

ثبت نام فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو در سال ۱۴۰۰ آغاز شد

نخستین فروش فوق العاده محصولات ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰، از صبح امروز (هشتم فروردین) آغاز شده است

۲۵دی
فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا

فاصله حرف تا عمل از زمین تا ثریا

بدیهی است که فرزندان مسئولان نیز مثل هر فرد دیگری در این کشور حق کار و فعالیت و صدالبته حق موفقیت دارند، اما این با رانت‌خواری و بهره‌مندی از امتیازات ویژه متفاوت است.

۲۵دی
لایک کنید و کامنت بگذارید تا ميليونر شوید

لایک کنید و کامنت بگذارید تا ميليونر شوید

لطفا فالورهای من را فالو کنید تا در مسابقه 70 میلیون تومانی ما شرکت کنید،این مشت نمونه خروار است از انبوه مسابقات اینستاگرامی که در این گزارش به آن پرداخته شده  و به دنبال پاسخ به این سوال که آیا  اصلاً جایزه ای وجود دارد یا نه؟

۱۳مهر
پژو محبوب دوران

پژو محبوب دوران

پـژو برنـد بعـدی بـود، کـه بـه دالیـل مختلـف از جملـه دسترسـی آسـان؛ تنـوع تولیـد و شـباهت بسـیار بـه خودروهـای آمریکایـی عالیـق ایرانـی ها را برانگیخـت و بـه نوعـی اولیـن تاکسـی هـا در ایـران از نـوع پـژو 202 بودنـد کــه بــا ورود بــه ایــران در ســال1952( 1331 شمســی (توانســتند، محبوبیــت خوبـی بـه دسـت آوردنـد .

۱۳مهر
پدر صنعت خودرو، ايران پارس خودرو است يا ايران خودرو؟

پدر صنعت خودرو، ايران پارس خودرو است يا ايران خودرو؟

سـایپا کـه مقـر آن در تهـران اسـت و در سـال 1347 بنیـان شـد. نخسـتین خودروهـای ایـن شـرکت، محصوالت شــریک فرانســوی آن، ســیتروئن بودنــد و در ســال ۱۳۴۷ ،ســایپا انــواع مدلهــای ژیــان را میســاخت.

۱۳مهر
سامورایی ها در ايران

سامورایی ها در ايران

ســابقه حضــور نیســان در ایــران، بــه پیــش از انقــلاب برمیگــردد، امــا از دهــه 60 ایــن شــرکت، بــه طــور رســمی و گســترده وارد بـازار خـودرو ایـران شـد.