تاریخ : یکشنبه, ۶ خرداد , ۱۴۰۳ Sunday, 26 May , 2024

والدین باهوش

۱۷آبان
والدین موفق بچه های موفق تر
چگونه پدر و مادرهای خوبی باشیم ؟

والدین موفق بچه های موفق تر

کودکان ، بخصوص درسالهای ابتدایی تولد ، نیاز دارند به آغوش کشیده شوند ، حمل شوند و گاها تنبیه شوند .برخی ازخانواده ها می ترسند که نکند اینگونه ارتباطات فیزیکی نزدیک و یا حتی اجازه دادن به فرزندان برای خوابیدن درتختخواب والدین ، منجر به وابستگی شدیدی میان کودکان و آنها شود درواقع ، این گونه فرزندان با اعتماد بیشتری نسبت به عشق خانواده خود بزرگ می شوند و همینطور اعتماد به نفس بیشتری نسبت به خود خواهند داشت.