تاریخ : دوشنبه, ۲۱ خرداد , ۱۴۰۳ Monday, 10 June , 2024

نماینده

۲۱خرداد
خرافات با طعم سـیانور

خرافات با طعم سـیانور

تنها ۵ نفر از این خودکشی دسته جمعی نجات یافتندکه داستانهای تکان دهنده آنها سراسر آمریکا را لرزاند. در جمهوری گویان* و در سال ۱۹۷۸ جیم جونز، رهبر مردمی کشاورزان و کارگران مزرعه را دعوت کرد که همگی در مزارع کشاورزی خود و به صورت دسته جمعی خودکشی کنند. بیشتر مردم در این خودکشی دسته […]