تاریخ : سه شنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۲ Tuesday, 28 November , 2023

نمایش خانگی

۰۲آذر
آقازاده ای در اوج و آقازاده ای بر موج
گذرا درباره سریال دیدنی این روزهای شبکه نمایش خانگی

آقازاده ای در اوج و آقازاده ای بر موج

سریال‌های نمایش خانگی هرچند عمر خیلی زیادی در ایران ندارند، ولی مثل بسیاری از پدیدهای مدرن که بدنه اندیشه‌ای سنتی با آنها مخالف است، توانسته اند مرزهایی که در حوزه‌های هرمنوتیک وجود داشت را جا به جا کنند.