تاریخ : یکشنبه, ۲۶ فروردین , ۱۴۰۳ Sunday, 14 April , 2024

زن

۰۵مرداد
زن ايرانی مظهر زيبايی، قدرت، مهر

زن ايرانی مظهر زيبايی، قدرت، مهر

سميرا حاجي بابايی :  زن در فرهنگ فارسی، به معنای زاينده و زندگی بخش است. زن منبع زندگی است و بنيان يک خانواده بی شک به حضور يک زن بستگی دارد. زن موجودی است مزين به اسرار و شگفتی های فراوان و در سايه اين شگفتی ها، زندگی عالم بشريت در تکاپو و تداوم است. […]