تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024

زن ايرانی

۰۵مرداد
زن ايرانی مظهر زيبايی، قدرت، مهر

زن ايرانی مظهر زيبايی، قدرت، مهر

سميرا حاجي بابايی :  زن در فرهنگ فارسی، به معنای زاينده و زندگی بخش است. زن منبع زندگی است و بنيان يک خانواده بی شک به حضور يک زن بستگی دارد. زن موجودی است مزين به اسرار و شگفتی های فراوان و در سايه اين شگفتی ها، زندگی عالم بشريت در تکاپو و تداوم است. […]