تاریخ : پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۴۰۳ Thursday, 18 April , 2024

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان

۱۰مهر
سالمندی فصل خردمندی جامعه انسانی است
رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان :

سالمندی فصل خردمندی جامعه انسانی است

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سالمندی فصل خردمندی جامعه انسانی است، فصلی که باید آن را باور کرد، چرا که عنوان فصل دانش و تجربه نیازهای اساسی جامعه است و تلاش مدیریت شهری اصفهان پیوستن به شبکه شهرهای دوستدار سالمند جهان بر مبنای اصول است.