تاریخ : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 21 May , 2024

بایگانی‌های گزارش شهری - مجله خبری این هفته

۲۵دی
بیدستانی با گنج های پنهان

بیدستانی با گنج های پنهان

خیابان آیت الله طیب را که پشت سر بگذاری، در تقاطع خیابان مسجد سید، محله ای بزرگ است که بین خیابان های چهارباغ، فروغی، كاشانی و طالقانی محصور شده است، محله ای كه بار سنت و مدرنیته را یکجا به دوش گرفته؛ این را وقتی حس می كنی كه از هیاهوی خیابان فروغی و شلوغی خیابان های اطراف می رسی به بیدآباد، خیابان نه چندان عریضی كه صدای شیطنت گنجشك ها بر هر صدای دیگری غالب است.

چیزی یافت نشد !