تاریخ : جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024
8

توليد در همه جای دنيا

 • کد خبر : 2504
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۶
توليد در همه جای دنيا
در ســال 1996 تولیــد نمونــه ســدان 405 ،در اروپــا قطـع شـد و نمونـه استیشـن نیـز در سـال 1997 بـا 406 جایگزیـن شـد. بـا ایـن حـال، تولیـد 405 در آرژانتیـن تــا ســال 2000 و در زیمبابــوه تــا ســال 2002 ادامــه یافـت. امـا تولیـد 405 در ایـران و مصـر همچنـان ادامه دارد.
 • در مصـر خودروسـازی AAV عهـدهدار تولیـد ایـن خـودرو اسـت و بدینسـان ایـران و مصـر، کشـورهایی هسـتند کـه ایـن خـودرو را پـس از گذشـت، بیـش از ۲۸ سـال هنـوز هـم در خـط تولیــد دارنـد. تـا پایـان سـال ۱۹۹۷ و اتمـام تولیـد اروپایـی ایـن خـودرو، در حـدود ۵٫۲ میلیـون دسـتگاه از ۴۰۵ روانـه بـازار شـده بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه تـا پایـان سـال ۲۰۱۲ چیـزی در حـدود ۸٫۴ میلیـون دسـتگاه ۴۰۵ تولیـد شـده کــه نشــان از موفقیــت قابــل توجــه ایــن خــودرو در کشـورهای ایـران و مصـر دارد.

  خویشاوندان اصلی ۴۰۵ چه خودروهایی هستند؟

  اصلیتریـن بـرادر تنـی ۴۰۵ سـیتروئن BX اسـت. ایـن خـودرو کـه در سـال ۱۹۸۲ معرفـی شـد و تـا سـال ۱۹۹۴ در خـط تولیـد مانـد، پایـه و اسـاس پلتفـرم ۴۰۵ را بنـا نهـاد.
  بـا ایـن حـال پیشـرانهها و ظاهـر و متعلقـات فنـی BX دارای تفاوتهـای قابـل توجهـی بـا ۴۰۵ بـود و بـه طـور کلـی BX خودرویـی چابکتـر و سـبکوزنتر از ۴۰۵ محسـوب
  میشــود.
  در کنـار ایـن، امـا بایـد بـه سـمند و پـژو پـارس بـه عنـوان بـرادران ایرانـی ۴۰۵ اشـاره کـرد. پـارس کـه بـا نـام اولیـه پرشـیا (بعدهـا بـه دلیـل ثبتشـدن ایـن نـام تجـاری
  توسـط یـک سـازنده موتورسـیکلت( توسـط پـژو و بـه عنـوان خودرویـی، مابیـن ۴۰۵ و ۴۰۶ بـا امکاناتـی بیشـتر از ۴۰۵ ایرانـی (GLX )هماننـد پروژکتورهـای جلـو، شیشـه های برقـی عقـب و داشـبورد شـکیلتر طراحـی شـد و بـه عنـوان نمونـه لوکستـر و مدرنتـر ۴۰۵ بـه بـازار کمتنـوع ایـران عرضـه شـد. عـاوه بـر ایـن سـمند نیـز بـه عنـوان
  خـودرو ملـی مـا براسـاس پلتفـرم و متعلقـات فنـی ۴۰۵ شـکل گرفتـه اسـت و از نظـر برخـی خودرونویسـان خارجـی حتـی یکـی از انـواع ۴۰۵ محسـوب میشـود.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2504

  برچسب ها

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.