تاریخ : دوشنبه, ۱۰ مهر , ۱۴۰۲ Monday, 2 October , 2023

Ngo

۲۴شهریور
Ngo ها بازوی توانایی برای معلولان

Ngo ها بازوی توانایی برای معلولان

دریا قدرتی پور- براساس هرم نیازهای مزلو روانشناس انسان‌گرای آمریكایی، نخستین نیازهای انسان در قاعده هرم، نیازهای فیزیولوژیك و جسمی او است.