تاریخ : یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 21 July , 2024

Ngo

۲۴شهریور
Ngo ها بازوی توانایی برای معلولان

Ngo ها بازوی توانایی برای معلولان

دریا قدرتی پور- براساس هرم نیازهای مزلو روانشناس انسان‌گرای آمریكایی، نخستین نیازهای انسان در قاعده هرم، نیازهای فیزیولوژیك و جسمی او است.