تاریخ : جمعه, ۴ خرداد , ۱۴۰۳ Friday, 24 May , 2024

یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان

۱۳مهر
تقدیر بانک مرکزی از نقش ذوب آهن اصفهان در صادرات غیر نفتی

تقدیر بانک مرکزی از نقش ذوب آهن اصفهان در صادرات غیر نفتی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران با اهداء لوح سپاس به مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، از نقش این شرکت در صادرات غیر نفتی ، ایجاد درآمدهای ارزی جهت تامین نیازهای وارداتی ، حفظ تولید ، اشتغال ، استمرار صادرات غیر نفتی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور تشکر و قدردانی نمود.