تاریخ : پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 29 February , 2024

هزینه های غیرضروری اصفهان

۲۴آبان
صرفه جویی ۱۶۰ میلیارد تومانی در هزینه های غیرضروری شهرداری
در دومین نشست فصلی مدیران شهرداری اصفهان در سال 99 مطرح شد؛

صرفه جویی ۱۶۰ میلیارد تومانی در هزینه های غیرضروری شهرداری

رییس شورای اسلامی شهر اصفهان در دومین نشست فصلی مدیران شهرداری اصفهان در سال 99 اظهار کرد: امروز مدیریت شهری اصفهان به گونه ای پیش می رود که شهر اصفهان کمتر شرایط سخت اقتصادی کشور را احساس می کند.