تاریخ : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 21 May , 2024

نیازمندی های استخدامی

۱۶دی
استخدام منشی به شرط مجرد
موسسه هایی که در اصفهان دام پهن کرده اند

استخدام منشی به شرط مجرد

دریا قدرتی پور- دختر مچاله شده بود مثل یک کاغذ سفید خط خورده؛ مثل لباسی که رنگ کرده باشی. زخمی و خاک آلود؛ خواست راه برود. خواست خودش را بکشاند طرف در خروجی .دندانهای مرد توی صورتش می خندید.