تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024

نگرش منفی

۲۴مهر
دانستن توانستن است!

دانستن توانستن است!

چرا علی رغم تلاش زیادی که برای آموختن می کنید، بازهم نفع زیادی از آن عایدتان نمی شود؟ پاسخ کوتاه است: چون از استراتژی های لازم برای به کارگیری آن دانسته ها بی بهره اید.