تاریخ : یکشنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۲ Sunday, 26 November , 2023

نوجوانان

۰۵مرداد
یک دنیا پشیمانی فقط به خاطر یک لجبازی ساده

یک دنیا پشیمانی فقط به خاطر یک لجبازی ساده

محمد امامی : فرار از خانه، شاید با یک تصمیم اشتباه یا یک لج بازی ساده شروع می شود؛ اما یک دنیا پشیمانی و حسرت را در دل دخترهای نوجوان و جوانی می گذارد که فرار را بر قرار ترجیح می دهند و به امید دست یافتن به نداشته های شان، به همه ی داشته […]