تاریخ : سه شنبه, ۱ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 21 May , 2024

نماچینی

۱۸آبان
تعهد آموزش ۲۰ هزار نفر ساعت در حوزه نماچینی آجر را داریم
چینی:

تعهد آموزش ۲۰ هزار نفر ساعت در حوزه نماچینی آجر را داریم

عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان به همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای با گروه کارخانجات آجر نماچین برای راه‌اندازی آموزشگاه گروه الف گفت: در این زمینه همکاری خوبی صورت گرفت و تعهد آموزش ۲۰ هزار نفر ساعت برای این آموزشگاه تعریف شد.

۱۱آبان
برگزاری مسابقات نماچینی آجر منجر به احیای صنعت آجرچینی شد
سهل آبادی:

برگزاری مسابقات نماچینی آجر منجر به احیای صنعت آجرچینی شد

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: برگزاری مسابقات نماچینی آجر در اصفهان منجر به احیای صنعت آجر چینی که رو به فراموشی بود، شد.

۱۱آبان
مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر ظرفیت خوبی برای آموزش نماکاران است
کاردان‌پور:

مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر ظرفیت خوبی برای آموزش نماکاران است

معمار و طراح اصفهانی گفت: برگزاری مسابقات آزاد کشوری نماچینی آجر ظرفیت خوبی را برای آموزش نماکاران داخلی و آشنایی آنها با آخرین فناوری‌های روز دنیا در این صنعت ایجاد میکند.