تاریخ : سه شنبه, ۲۲ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 11 June , 2024

نفت

۰۱مهر
دانشگاه صنعتی اصفهان، مجری طرح پژوهشی افزايش ضریب بازیافت ميدان نفتی مارون

دانشگاه صنعتی اصفهان، مجری طرح پژوهشی افزايش ضریب بازیافت ميدان نفتی مارون

در مراسم امضاء قرارداد پژوهشی میان وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه های کشور، قرارداد طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی مارون به امضاء رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران رسید.