تاریخ : شنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Saturday, 18 May , 2024

زندگی

۱۷آبان
نمی خواهیم بچه دار شوم مگر دیوانه ایم
شناسنامه های سفید ازدواج های سیاه

نمی خواهیم بچه دار شوم مگر دیوانه ایم

صحنه سیاه و سفید از زندگی، شناسنامه های سفید و ازدواج های سیاه.

۰۵آبان
مادرانِ عالی… دخترانِ عالی‌تر!

مادرانِ عالی… دخترانِ عالی‌تر!

مادر بودن سخت ترین شغل دنیاست. مخصوصاً اگر قرار باشد مادر یک دختر باشید! اکنون آینده ی یک نسل، در دستان شماست!

۲۰شهریور
نگاه هایی که بدرقه ات می کنند
یک روز در آسایشگاه معلولان ذهنی

نگاه هایی که بدرقه ات می کنند

دریا قدرتی پور- پشت میله های فلزی بچه ها ، فقط نگاهت می کنند، تلخ و مات. اینجا درد هم غمباد می ‌گیرد، خون، توی تنت لخته می ‌شود، اینجا دنیای دهان‌های گشوده، تکه‌های مسخ شده، کالبدهای استخوانی نزار ونحیف حاصل داروهای بی تاریخ، حاصل ازدواج‌هایی که در آسمان‌ها بسته شده، حاصل سال‌های پرکابوس، سرزمین آدم‌های نرم استخوان، قهقهه‌های تو خالی، لبخندهای زخمی با دندان‌های نامرتب فاصله‌دار و دنیای ذهن‌های زمستانی است.

۰۶شهریور
زندگی در تونل های روزمینی
بی خانمان ها در لوله های فاضلاب

زندگی در تونل های روزمینی

وسط اتوبان فرودگاه که بایستی، از همان دور، خانه های تو سری خورده را می بینی که انگار انتها ندارند. انحنای این خانه ها می رسد به بیابان های خاکی که غروب هایش رنگ دیگری دارد.

۲۱خرداد
می خوام شاه بشم

می خوام شاه بشم

برزگــر در یــک شــب بارانــی گردشــگر آلمانــی را بــه خانه ۲ فقیرانــه خــود میهمــان و از آنها بــا دمپختــک و ترشــی لیتــه پذیرایــی می کنــد. میهمانــان خارجــی برزگــر بــا پذیرایــی صمیمانــه و بی ریــای او روز تمــام بــه ســبک ۲ روســتاییان ایرانــی زندگــی می کننــد و گویــا ایــن تجربــه منحصربه فــرد آن قــدر برایشــان جــذاب بــوده اســت کــه بــه ســرعت موضــوع را رســانه ای می کننــد و برزگــر را بــا انبوهــی میهمــان ناخوانــده از آن ســوی مرزهــا مواجــه می کننــد.