تاریخ : شنبه, ۲۵ فروردین , ۱۴۰۳ Saturday, 13 April , 2024

رییس خانه صنعت

۰۲آذر
کوزه مدرک آبی ندارد
انگشت اتهام به سمت آموزش بدون مهارت

کوزه مدرک آبی ندارد

شاید به همین علت است که عده ای از تولید کنندگان بزرگ اصفهانی اعتقاد دارند که اصفهان از نیروی کار حرفه ای رنج می برد و انگشت اتهام به سمت نحوه آموزش و رشته هایی نشانه می رود که هیچ ربطی به بازار کار ندارند.