تاریخ : سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 18 June , 2024
15

پدر صنعت خودرو، ايران پارس خودرو است يا ايران خودرو؟

 • کد خبر : 2494
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۳
پدر صنعت خودرو، ايران پارس خودرو است يا ايران خودرو؟
سـایپا کـه مقـر آن در تهـران اسـت و در سـال 1347 بنیـان شـد. نخسـتین خودروهـای ایـن شـرکت، محصوالت شــریک فرانســوی آن، ســیتروئن بودنــد و در ســال ۱۳۴۷ ،ســایپا انــواع مدلهــای ژیــان را میســاخت.
 • در این میان، دیگر کارخانه های خودرو نیز به فعالیت خود ادامه میدادند

  در ســال ۱۳۵۲ بــا توافقــی بــا شــرکت خودروســازی فرانســوی رنــو، رنــو ۵ در مدلهــای ۲ و ۴ توســط ســایپا بــه بــازار عرضــه شــد.

  بــا رخ دادن انقـلـاب۱۳۵۷ ،دولــت ایــران شــرکت ســایپا را در ۱۶ تیرمــاه ۱۳۵۸ بــه مالکیــت خــود درآورد و ســایپا، از آذر ۱۳۶۰زیـر نظـر سـازمان گسـترش و نـو سـازی صنایــع ایــران قــرار گرفــت. در ســال ۱۳۷۲ ، یکــی از پرفروشتریــن خودروهــای تاریــخ ایران،پرایــد، بــرای نخســتین بار توســط ســایپا در ایــران تولیــد شــد.

  پرایــد همــان مــزدا ۱۲۱ اســت کــه ابتــدا در ژاپـن تولیـد شـد. ارتباط کاری فشـرده مـزدا و فـورد سـبب شـد، طـی چنـد مـاه مـزدا ۱۲۱ با نـام فـورد فسـتیوا در آمریـکای شـمالی تولید شـود. در آن زمـان آمریـکای شـمالی، اسـترالیا و ژاپــن بازارهــای اصلــی ایــن خــودرو ارزان قیمــت دانشــجویی بودنــد. آمریــکا کشــوری اســت، کــه در آن بیشــتر مــردم از ۱۶ ســالگی رانندگـی مـی کننـد و خیلـی هـا هـم چندیـن ماشــین دارنــد، البتــه داشــتن یــک خــودرو صفـر بـرای یـک دانشـجو کمـی سـخت اسـت و شــاید در دهــه ۸۰ میــادی کمــی رویایــی بـود، امـا فـورد فسـتیوا در آن سـال هـا ایـن رویـا را بـه واقعیـت تبدیـل کـرد . فـورد فسـتیوا در سـال ۱۹۸۶ در آمریـکا تولیـد مـی شـد. ولـی بـا وجـود اسـتقبال زیـاد بـه دلیــل ایــراد ســازمان امنیــت بزرگــراه هــای آمریـکا جلـوی تولیـد خـودرو گرفتـه شـد. در آن سـال ایـن خـودرو نـا امـن تریـن خـودرو آمریــکا شــناخته شــد. تولیــد ایــن خــودرو ،در ســال ۱۹۸۷( ۱۳۶۶ ) از آمریــکا بــه کیــا موتــورز رســید .و در کشــور کــره و در کیــا موتــورز ادامــه یافــت.

  ولي توليد اولين محصوالت اين شركت كه فيات ۱۱۰۰ نام داشت، در سال ۱۳۳۹ انجام شد و عمال شركت جيپ ايران) پارس خودرو كنوني( كه در سال ۱۳۳۶ تاسيس شده بود، در سال ۱۳۳۸ اولين خودرو توليدشده در ايران را كه جيپ ۶ سيلندر كالسكهاي بود، توليد كرد. در سال بعد اولين فياتها در ايران توليد شدند، با اين حساب برخالف نظر معمول پارس خودرو ،پدر صنعت خودرو ايران است، نه ايران خودرو.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2494

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 1در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.