تاریخ : دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳ Monday, 22 July , 2024
23

حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو

 • کد خبر : 2502
 • ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۸
حضوردر رالی و کسب عنوان برترين خودرو
405 در دو جبهـه مسـابقات رالـی و تورینـگ حضـور یافــت کــه در اولــی خــوش درخشــید و در دومــی نیـز، عملکـرد قابـل قبولـی داشـت.
 • نمونـه رالـی ۴۰۵ کــه شــباهت چندانــی بــه نمونــه خیابانــی نداشــت و در حقیقــت تنهــا چراغ هــای جلــو و عقــب آن بــا نمونــه خیابانــی مشــترک بــود و ظاهــر آن برپایــه نمونــه خیابانــی از نــو و بــه صــورت کوپــه طراحــی GR نـام داشـت. ایـن غـول قدرتمنـد شـده بـود، T16 موتــور وســط کوپــه، براســاس تکنولــوژی موفــق رالــی جهانــی کــه توانســت در رده B
  پــژو ۲۰۵ T16 بـار بـه مقـام قهرمانـی دسـت یابـد، شـکل گرفـت ۲ و حــدود ۶۰۰ اســب بخــار قــدرت داشــت. همیــن کافـی بـود، تـا ایـن خـودرو ۸۰۰ کیلوگرمـی شـتاب
  ثانیـه داشـته و بتوانـد بـه یکـی صفرتـا ۱۰۰کمتـر از ۳ از برتریــن خودروهــای رالــی آن زمــان بــدل شــود.
  بــا ایــن حــال بــه دلیــل بستهشــدن در ســری B را تنهــا در دو رالــی پــژو مجبــور شــد تــا ۴۰۵ T16 Peak Pikes( بــرای رکوردشــکنی) و پاریــس-داکار شـرکت دهـد کـه آری واتانـن فنالنـدی توانسـت در دو دوره پاریــس-داکار(۱۹۸۹ و ۱۹۹۰)بــا ۴۰۵ بــه قهرمانــی دســت یافتــه، یــک بــار نیــز رکــورد Pikes Peak را بـرای همیشـه تغییـر دهـد؛ رکـوردی کـه بـه تازگــی توســط نمونــه خاصــی از ۲۰۸ شکســته شــد. در مســابقات تورینــگ انگلســتان BTCC نتوانســت، موفقیــت قابــل ذکــری کســب کنــد، بــا ایــن حــال در مســابقات تورینــگ فرانســه خــوش درخشــید و توانســت، دو دوره در ســالهای ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵( بــارانندگــی لــوران آیللــو) بــه قهرمانــی دســت یابــد.

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای
  لینک کوتاه : https://inhaftemag.com/?p=2502

  ثبت دیدگاه

  مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
  قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.